InBy Rental Hudiksvall

Genom att hyra din utrustning hos Hyrmaskiner.se så är du garanterad den högsta kvalitén och servicenpå marknaden, till oslagbara priser!

Försäkringsvillkor

Du är alltid försäkrad hos oss!

Hyrförsäkringen som vi erbjuder i samarbete med Svedea specialförsäkringar omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskador. (Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös handling).

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av en polisrapport. Vid skada eller stöld kontakta hyresbutiken.

Vid skada:

  1. Uppge kund, adress, telefon, kontaktman och ordernr.
  2. Ange skadad egendom, samt ev. inventarienummer.
  3. Beskriv kortfattat vad som hänt, skadans art och omfattning.
  4. Ange åtgärder som vidtagits, (vid stöld och skadegörelse bifoga polisrapport).

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras. Om Ni inte vill att försäkringen skall gälla Er måste Ni meddela detta innan vi registrerar hyresordern. Premien är endast 6% av hyreskostnaden och självrisken 4000:- exkl. moms per hyrtillfälle, dock max 50% av maskinens nyanskaffningspris.

Skyddskrav

För att försäkringen ska gälla vid stöld eller annat tillgrepp måste hyrestagaren kunna precisera tidpunkten för brottet och ha vidtagit, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, rimliga åtgärder. Rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa in verktyg i en verktygsbod med ordentliga lås, exempelvis hänglås i hänglåsklass 3 eller 4. 

För motordrivna fordon gäller även följande skyddskrav

När fordonet/maskinen lämnas skall tändningslåset låsas och nyckeln vara uttagen. Tändningsnyckeln, nyckelkort eller liknande får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer.

Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte förvaras i fordonet, ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringstagaren. Föremål (till exempel skopa, rivare, skärare, gafflar, kranarm) som på grund av storlek inte rimligtvis kan förvaras inlåsta ska vara fastlåsta med klass 3 kättinglås.

För skylift och liknande skall stödben vara utfällda vid nattförvaring.

I de fall egendom är nattförvarad på släpvagn skall släpvagnen vara försedd med av oss godkänd låsenhet. Exempel på godkänd låsenhet är släpvagnslås godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Övriga villkor enl. standardhyresvillkor samt enl. allmänna försäkringsvillkor för Hyrex Uthyrninghsförsäkring via Pensum Norrland och Svedea.

Välkommen in till oss!