InBy Rental Hudiksvall

Genom att hyra din utrustning hos Hyrmaskiner.se så är du garanterad den högsta kvalitén och servicenpå marknaden, till oslagbara priser!

Om oss

Vår affärsidé

Vi ska leverera de rätta hyresmaskinerna och tillbehören utifrån våra kunders behov. Vi gör detta med nya digitala lösningar, hög service och smidiga leveranser. Med Våra tjänster och Vår kunskap möter vi våra kunder i deras vardag i Hälsingland och gör dem lönsammare och deras arbetsdag säkrare.
 

Bakgrund till Maskinhyresbranschen

Traditionellt har byggföretagen valt att äga sin maskinpark då man trott att det varit billigare. Att äga innebär att stora mängder kapital blir låst i en dyr maskinpark. Det slukar resurser i form av service, underhåll, förvaring, uppdatering och är oftast dålig företagsekonomi helt enkelt. I många fall är det bättre att hyra precis då man behöver maskiner än att låta maskinparken stå outnyttjad långa tider. Avvägningen hyra/köpa är naturligtvis olika för olika maskiner men för de allra flesta är det mer lönsamt att bara betala för den tiden man använder utrustningen. Genom att hyra får brukaren tillgång till effektiva, lagliga och moderna maskiner just när de väl behöver dem. Detta i kombination med olika typer av serviceåtaganden som t.ex. att genast ställa en ny maskin till kundens förfogande om den som används går sönder för att förhindra driftsstopp.
 

Vårt löfte

Vi kan!
Vi kan med vårt nätverk av leverantörer alltid ge ett förslag på lösning till våra kunders behov. Vi Kan våra kunders vardag, deras utmaningar och möjligheter. Vi Kan med vår kompetens ge förslag på lösningar som gör våra kunder mer lönsamma och deras arbetsdag säkrare.

Vi Har!
Vi Har ett rätt sortiment av maskiner och utrustning tillgängligt för våra kunder så att de kan fokusera på sin verksamhet. Vi Har i vår butik de tillbehör som behövs för att göra våra kunders arbetsdag enklare.  Vi Har förmåga att hjälpa våra kunder genom alla faser i deras projekt med maskiner, utrustning, förbrukningsvaror, kunskap och kompetens.

Vi Gör!
Vi Gör varje dag lite mer än förväntat för att alltid kunna vara redo att leverera det våra kunder behöver, när de behöver det, där de behöver det. Vi Gör allt Vi Gör, med glädje och hög service.
 

Värdegrund

Kunskap & Säkerhet
Vi bygger vår verksamhet på våra kunders förtroende för oss. Det innebär att vi skall ha kunskap om det vi gör, de maskiner och den utrustning vi tillhandahåller. Våra kunder skall kunna lite på det som det hyr från oss är säkert, testat och klart för användning.

Bredd & funktion
Vi har en bredd i vårt utbud som gör oss attraktiva för våra kunder. De skall alltid vända sig till oss först med sina behov och vi skall vara redo när helst för att lyssna på dem och snarast möjligt ge ett förslag på lösning. Vårt engagemang gestaltas i en stark vilja till handling, vi tar initiativ och är beslutsamma utifrån var vi står och vad vi har. Var och en av oss är tydliga med vad vi kan bidra med för att lösa uppgiften och vi påtalar när vi inte har resurser eller förutsättningar att lösa en uppgift.

Service & flexibilitet
Vi löser våra kunders behov! För att klara detta är vår kompetens viktig och att vi är lagspelare som samverkar med andra inom och utom organisationen för att uppgiften ska kunna lösas. Vi stödjer och hjälper varandra och löser våra uppgifter tillsamans. En samverkan som bygger på öppenhet, tydlighet och flexibilitet stärker oss, ökar serviceandan och utvecklar kvalitén i vårt erbjudande samt gör oss redo för att möta nya uppgifter och situationer. Vi utvecklas som individ och som team genom att dra lärdom av våra resultat och vårt handlande genom att vi lär oss både av det som var bra och det som kan bli ännu bättre. Inför ett beslut bidrar vi alla med våra olika kompetenser och ser varandras olikheter som en styrka. När ett beslut är taget hjälps vi alla åt att genomföra det.

Välkommen in till oss!