Torrsugutrustning för Hilti DD100

Mer information

Torrsugutrustning för Hilti DD100

Kapacitet: Betong 8-42 mm och tegel 16-162 mm
Dammutsug: 35 mm

 

Välkommen in till oss!